Xúc tiến triển khai cơ chế một cửa đường hàng không  
Cập nhật: 28/09/2016
Lượt xem: 996
Sáng 26/9/2016, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp lần đầu tiên của Ban triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không nhằm bàn bạc về kế hoạch triển khai Cơ chế này trong thời gian tới. Phó Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Công Bình chủ trì cuộc họp.
 

Cơ chế một cửa đường hàng không sắp được cơ quan Hải quan chủ trì triển khai.

 

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình nhấn mạnh triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không là rất cần thiết. Đây là loại hình vận tải có những đặc thù như dịch vụ cao, thông quan yêu cầu nhanh chóng, thông tin chính xác… đem đến những thuận lợi và cả thách thức cho công tác quản lý. 

Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương xúc tiến thực hiện các phần việc đã được phân công theo Quyết định số 3005/QĐ-TCHQ ngày 13/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không. 

Đại diện cho đơn vị đầu mối triển khai của Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Trần Hiệu – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã trình bày về hiện trạng quản lý hàng hóa, phương tiện vận tải đường hàng không cũng như phương án triển khai trong thời gian tới. 

Sau đó, các thành viên Ban triển khai đã đóng góp ý kiến cho kế hoạch thực hiện thời gian tới, trên nguyên tắc chuyển đổi cơ bản việc thực hiện thủ tục hiện nay với hàng hóa, phương tiện, hành khách vận tải đường hàng không từ phương thức thủ công trên giấy tờ sang phương thức điện tử. 

 

Theo kế hoạch, từ 01/01/2017 sẽ triển khai thí điểm việc tiếp nhận các chứng từ vận tải đường hàng không bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một cửa với một số hãng hàng không. 

Đến hết năm 2017 sẽ hoàn thành việc triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không với tất cả các hãng, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kinh doanh kho bãi hàng không và các đơn vị liên quan tại các cảng hàng không quốc tế trên phạm vi cả nước.​

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Quyết định cho phép thực hiện Cơ chế một cửa đường hàng không, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về tờ trình này. 
 

Về kết nối thông tin, Tổng cục Hải quan đã tổ chức làm việc với các bên liên quan thống nhất chủ trương thực hiện Cơ chế một cửa hàng không. Đơn vị đầu mối là Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cũng đã tiếp xúc và làm việc với hãng cung cấp dịch vụ xử lý thông tin đường hàng không trên phạm vi toàn cầu (SITA).

Một điểm thuận lợi để triển khai Cơ chế một cửa hàng không đó là về cơ bản, cơ sở pháp lý về kết nối thông tin với các hãng, doanh nghiệp kinh doanh kho, cảng hàng không đã xác định đối tượng, các loại thông tin và chuẩn thông điệp cần phải gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan đã có kinh nghiệm triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN trong thời gian qua. Các Bộ, ngành liên quan như Bộ Giao thông vận tải cũng đã nhất trí cao với tổng cục Hải quan nhằm đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không. 

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình nhấn mạnh, để triển khai thành công không chỉ có nỗ lực của cơ quan hải quan mà còn cần các bên liên quan vào cuộc mạnh mẽ, từ Bộ, ngành cho đến hãng hàng không, cơ quan kinh doanh kho, cảng… do đó, Ban chỉ đạo cần tranh thủ sự ủng hộ của các đơn vị này. Đồng thời xác định rõ mục tiêu của giai đoạn trước mắt, nhằm có định hướng triển khai phù hợp, đạt được kết quả đề ra. 

Công tác đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật cho hệ thống cũng được Phó tổng cục trưởng yêu cầu chú trọng. 

Từ kinh nghiệm triển khai Cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Ban triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan liên quan cùng cộng đồng DN. Các Cục Hải quan địa phương cũng cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tổng cục trong suốt quá trình triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không. 

 

 

Để triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không, cơ quan hải quan sẽ kết nối, tiếp nhận thông tin từ các hãng hàng không, DN kinh doanh cảng, các kho hàng không.
 
Chia sẻ thông tin với các cơ quan nhà nước có liên quan, cụ thể gồm: Cảng vụ, Công an (An ninh cửa khẩu, Công an Xuất nhập cảnh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kiểm dịch động thực vật), Bộ Y tế.
 
Về lâu dài, sẽ kết nối, trao đổi với các ngân hàng, DN chuyển phát nhanh để thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải nhanh chóng trong mô hình tổng thể Cơ chế một cửa đường hàng không.