Vận chuyển đường biển
+ Cung cấp dịch vụ gởi hàng XNK bằng đường biển từ VN đi mọi nơi trên thế giới & ngược lại + Phát triển các dịch vụ : chia hàng lẻ nhập khẩu,hàng nguyên container, giao hàng tận nhà Chi tiết