Sản phẩm thân thiện với môi trường được miễn, giảm thuế xuất khẩu
Theo Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09/8/2016, Bộ Tài chính miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể là các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Khoản 12 Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Chi tiết
Đôi nét về quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn 2010-2015 và cập nhật 7 tháng năm 2016
Quan hệ thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam – Ấn Độ đang ngày càng có những bước phát triển tốt hơn về chất và lượng, đặc biệt là kể từ năm 2010, năm Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIG) bắt đầu có hiệu lực. Chi tiết
Cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
Văn phòng Chính phủ cho biết trong Thông cáo báo chí ngày 31/8/2016 về những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có yêu cầu cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. Chi tiết
 < 1 23