CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÒN NGỌC VIỆT

Địa chỉ: P.603, 59 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 84 4 3857 4433 - Fax: 84 4 3857 4422

Email:   mngr@vietpearlgroup.com.vn

                 overseas@vietpearlgroup.com.vn

              mkt.dept@vietpearlgroup.com.vn

              cs1@vietpearlgroup.com.vn

             cs2@vietpearlgroup.com.vn