Dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics
+ Là đại lý ủy quyền xuất/nhập khẩu hàng hóa + Xin C/O, giấy kiểm dịch thực vật và các loại giấy chứng nhận khác Chi tiết