Dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics  
Cập nhật: 25/04/2016
Lượt xem: 793

  Dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics

 + Là đại lý ủy quyền xuất/nhập khẩu hàng hóa 

 + Xin C/O, giấy kiểm dịch thực vật và các loại giấy chứng nhận khác

 + Kiểm tra mã HS và thuế

 + Kiểm tra giao hàng

 + Dịch vụ thanh toán nợ hàng quý

 + Dự án Logistics       

the lotus center ciputra